Regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego balove.pl jest firma baLOVE Justyna Zawadzka prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Świerczach przy ulicy Pułtuskiej 4, NIP: 5681452762.
 2. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

II. Zamówienia

 1.  Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są poprzez formularz z koszykiem zakupów na stronie internetowej.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
 3. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
 5. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
  • w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – w chwili otrzymania zamówienia,
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili wpływu należności na konto firmy baLOVE.
 6. Od chwili złożenia zamówienia do chwili wystawienia faktury, klient ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych zamówienia.
 7. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji klienta, na konto klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.
 8. Anulowanie lub zmiany zamówienia należy zgłosić poprzez wysłanie email na adres: kontakt@balove.sklep.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 535006217.
 9. Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować lub zmienić zamówienia.
 10. Kolory artykułów mogą nieznacznie różnić się od zdjęć przedstawionych na stronie internetowej.
 11. Dodatkowe usługi specjalne świadczone są wyłącznie po dokonaniu zamówienia telefonicznego i zarezerwowaniu terminu. W skład usług specjalnych wchodzą:
  • wynajem fotolustra,
  • wynajem świecących napisów,
  • wynajem dużego serca,
  • dekorowanie sal,
  • ekspresowe dostawy w obrębie 50 km.
 12. Na dokonanie zwrotu masz 14 dni od daty przesyłki. Zwrotowi podlega towar w stanie niezmienionym. Więcej pod numerem telefonu: 535006217.

III. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014.827).
 2. Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie.
 3. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
 4. Poszczególne akcje rabatowe w naszych sklepach nie łączą się.